Realizowany jest w formie sesji czyli spotkań z konsultantem.
Sesje odbywają się na rzeczywistym procesie pracy dedykowanego
do programu pracownika. W celu inspirowania do wdrażania zmian
dotyczących jakości zarządzania oraz świadomego wykorzystywania
poznanych już umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych.

Podczas sesji indywidualnych koncentrujemy się na bezpieczeństwie, jakości procesów, postawach przywódczych, standardach zarządzania ludźmi i produkcją według wskaźników i narzędzi obowiązujących w organizacji.
WZROST
ZAANGAŻOWANIA
PRACOWNIKÓW
DO POZIOMU
92%
REDUKCJA
CZASU
PRZETWARZANIA
ZLECENIA
60%
Koncepcja oparta na podstawie autorskiego trójkąta Odpowiedzialności Biznesowej, który bazuje na połączeniu Trójkąta Kompetencji oraz Trójkąta Wymagań Klienta.
Żeby dostarczyć klientowi na czas kompletne zamówienie potrzebna jest umiejętność stosowania narzędzi menedżerskich i szczupłego zarządzania.
Żeby dostarczyć oczekiwaną przez
klienta jakość produktów niezbędna jest
postawa przełożonego jako funkcji
wzorca.
Żeby zredukować koszty
i wzmocnić zaangażowanie pracowników,
niezbędna jest wiedza o procesach
biznesowych i interpersonalnych.
Program adresowany do:
- każdego przełożonego na produkcji
- każdego przełożonego w funkcjach wspierających
  (Jakość, Utrzymanie Ruchu, Planowanie itp.)
- pracowników działu Ciągłego Doskonalenia
- wyższej kadry zarządzającej